<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=450134955177888&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

eTel LTD предлага и осъществява интернет реклама и пълно интернет представяне на български фирми. Основен продукт е CATALOG BG - онлайн бизнес каталог. Освен реклама в сайта, фирмата предлага услуги, свързани с поддръжка в социални мрежи, google adwords, имейл маркетинг, изработка, поддръжка и хостинг на сайтове, както и бизнес решения в сферата на интернет маркетинга. 

Задачи:

• Да изработва сайтове, използвайки темплейт на WordPress и да използва съдържанието от съществуващ сайт;
• Сайтът ще трябва да се създаде бързо и с голямо старание към детайла и визията;
• Корекции ще се правят един път, без да са структурни;


Технически умения:

• Дизайн - чувство за цветове, подреждане, разположение, баланс, симетрия; 
• Усещане и разбиране за уебсайт използваемост и потребителски опит;
• Отлично владеене на Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign;
• HTML, CSS и jQuery - Отлични познания;
• WordPress - да може свободно да работи с платформата и да познава добре възможностите й, богат опит с Wordpress темплейти


Допълнителни умения:

• Точност - да се изпълняват сроковете и детайлите на задачите без отклонение и със старание;
• Старание - Проектите не трябва да се изпълняват само за да бъдат приключени. Много е важно сайтът да изглежда по-добре от шаблона, да няма грешки и детайли, които не са изпипани;
• Комуникация - Да бъде лесно намираем по електронен път - имейли, skype и др. и да може да отговаря на съобшенията в рамките на час или два;
• Допълнителни технически умения могат да доведат до възлагане на по-големи и отговорни проекти;

Условия на работа:

• Граждански договор;
• Заплащане в края на месеца на база на изпълнените проекти;
• Работа от вкъщи (или дистанционно);
• Няма работно време (но се спазват срокове за изработка на сайта);
• Обемът на работа зависи от възможността за поемане и броя на проектите, които са продадени. Колко проекта ще се възлагат зависи и от качеството на работа и уменията.

Кандидатствай

Забележка:
Моля, в случай, че не притежавате някое от горепосочените изисквания, не изпращайте CV.