<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=450134955177888&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

По логото посрещат, по информацията изпращат

branding

Когато потребител потърси даден продукт или услуга в някой от отраслите на catalog.bg, резултатите се визуализират на фона на изображение свързано с фирмата, която се възползва от услугата брандиране. Всеки клик върху фона отвежда потенциалния клиент към сайта на компанията.

Брандирането е една от най-модерните форми на интернет рекламиране. Чрез услугата не само се покачва трафикът към сайта, но и предполага по-лесна идентификация на фирменото изображение за в бъдеще. Наложете позициите си в сферата си на дейност – целият отрасъл може да е Ваш!

 

Имате въпроси? Очакваме ги