<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=450134955177888&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

При нас ще намерите:

 • Възможност да станете част от млад и енергичен екип
 • Възможност да разширите своя опит и да придобиете нови познания, посредством системни вътрешнофирмени и външнотърговски обучения
 • Възможност за професионално израстване
 • Отлични работни условия и работа в компания с високи стандарти
 • Система от нива за израстване
 • Програма от Тийм билдинги и търговски кампании с екипни бонуси

 

 Кандидатствай

salesman

 

Описание на длъжността:

 • Директни продажби
 • Работа в екип
 • Работа (на потребителско ниво) със специализиран софтуер


Подходящият кандидат притежава:

 • Опит с директни продажби - минимум 1 година
 • Работа в кол център
 • Търговски умения
 • Комуникативни способности
 • Силна мотивация
 • Работа с компютър – MS Office, Internet
 • Високо ниво на лична организираност
 • Опит в директните продажби или на търговска позиция над 2 години, считаме за сериозно предимство