Общи условия

  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

ДОСТАВЧИК, съгласно настоящите общи условия се нарича собственика на сайта, а именно:

 

ИТЕЛ ООД
Седалище и адрес на управление: София, бул. Александър Малинов No 79Д
ЕИК130583976, ДДС номер: BG130583976
МОЛ: Найден Илиев

 

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което посещава сайта.

 

САЙТ представлява съдържанието и функционалността, които са достъпни под домейна www.etel.bg.

 

ЗАЯВКА е функционалност на САЙТА, която позволява на потребителя да осъществи връзка с доставчика, като заяви интереса си към определена услуга. Чрез тази функционалност ДОСТАВЧИКЪТ получава информация за услугата, която представлява интерес за потребителя, данни за контакт, както и друга изходна информация, която касае заданието. Заявката няма сила на договор. Някои от видовете заявки са както следва: Безплатна телефонна консултация; Заяви безплатен демо сайт; Заявка за SEO анализ; Опитайте трафика от Google; Запиши се за безплатно демо и др.

 

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите общи условия следва да се запознае всеки един потребител или клиент. Те касаят ползването на уеб сайта, заявките, предоставянето на задание и останалите функционалности, които сайтът предлага.

Потребителят декларира съгласието си, че сайтът се използва от потребителите с информативна цел, с цел запознаване с предлаганите от ДОСТАВЧИКА услуги, заявка на определена услуга, както и с всякакви други законни цели. Всеки потребител/клиент е длъжен да провери верността на предоставяната предоставената от него информация, тъй като от нея зависи коректното изпълнение на евентуалните договори, които той ще сключи с ДОСТАВЧИКА.

 

 

  1. ЗАЯВКА

Всеки потребител може да направи заявка през сайта. При възлагането той следва да предостави необходимата информация. В случай, че не желае да предостави задължителната информация, той може да се свърже с доставчика по телефона и да предостави информацията, която желае.

Попълването на заявка не представлява съгласие за сключване на договор за дадена услуга и не вменява никакви ангажименти. Договорът за извършване на услугата се счита сключен с подписването му, с издаването на фактура или заплащането страна на клиента – в зависимост от договореното.

Доставчикът има право да откаже сключване на договор за услугата без да дава обяснение. Доставчикът е обвързан от действащото българско и европейско законодателство, вкл. ЗЗП, ЗЗК, ЗЗД, ТЗ, ЗМИП, ЗЗЛД, GDPR и т.н.

При извършване на заявката, формите изискват лични данни. В тази връзка, всеки един заявител се запознава с условията за защита на личните данни. 

 

  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Обозначените на сайта услуги се изпълняват след сключване на договор. Сключването на договор не е част от предмета на настоящите общи условия, т.е. те обхващат единствено ползването на уеб сайта. Сайтът се ползва изключително с информативна цел, а предназначнието на заявките е само да информират ДОСТАВЧИКА за интерес към определена услуга от страна на определено лице. Информативната задача на сайта е да информира потребителите като опише и обясни същността на предлаганите услуги. Крайната цена на услугите зависи от спецификите на заданието и се предоставя допълнително и предварително на клиента – преди сключване на договор.

 

  1. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА ЗАЯВКАТА

Макар да не представлява сключване на договор, заявката има определени последици, свързани с постигане на съгласие между Заявителя и доставчика. С попълване на която и да е заявка, заявителят се съгласява:

А/ Доставчикът да ползва логото на заявителя. Ползването на логото е ограничено до изобразяването му на различни страници и материали, които имат за цел да представят дейността на заявителя. Доставчикът не използва логото за извършване на конкурентна дейност или в противоречие със ЗМГО за своя лична облага.

Б/ В случай, че отбележи opt-in клетката, потребителят се съгласява да получава от доставчика всякакъв вид съобщения за целите на директния маркетинг.

 

  1. ДРУГИ

Възможно е дадена услуга да не се предлага в момента на извършване на заявката. В тези случай, доставчикът уведомява заявителя.

Сайтът не е предназначен за ползване от малолетни лица. Потребителите се считат уведомени, че дадените от тях съгласия се записват, като информацията съдържа данни за лицето, дало съгласие, валидна дата, съдържание на текста, с който лицето се е съгласило, снетите данни, начина на даване на съгласието и данни дали то е било оттеглено. Всеки потребител е длъжен да се запознае и с условията за поверителност (линк).

Ние използваме бисквитки, за да подобрим преживяването ви в нашия уебсайт. Вижте тук защо ги използваме

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close